Demografia

Biztanleria eta demografia

Hemen dituzue Anoetako Udal datu Estatistikoak (Eustat)

 

Biztanleriaren garapena

Azken urteotan, 1960 eta 1975 inguruan batez ere, biztanleria nabarmenki hazi da, batez ere industri sektorearen garapenari esker.

Anoetak biztanleria piramide gaztea du.

<Urteak eta biztanleak>
1900 329 biztanle
1930 384 biztanle
1950 436 biztanle
1970 1043 biztanle
1981 1702 biztanle
2007 1789 biztanle
2011 1832 biztanle
2015 1958 biztanle
2016 1.996 biztanle
2017 1.975 biztanle
2018 1.982 biztanle
2019 2.036 biztanle

 

Biztanleen hazkunde hau auzotar berriak etorri zirelako izan da. Kopuru handi bat estatuko puntu desberdinetatik etorri zen, eta honek euskararen erabilpenean desoreka sorrarazi zuen.