Web edukia bistaratu
Pertsonala

Pedro Mª Estanga Lasa
Esther Iztueta
Nuria Carbonell
Jaime Peon edo Aitzol Arocena

Ogasun eta kontu batzorde berezia

Pedro Mª Estanga Lasa
Esther Iztueta
Nuria Carbonell
Jaime Peon edo Aitzol Arocena

Hirigintza, obra eta zerbitzuak

Aitzol Esnaola

Pedro Mª Estanga Lasa
Rafael Uribarren
Jaime Peon edo Aitzol Arocena

Ingurumena-baserria Aitzol Esnaola

Pedro Mª Estanga Lasa
Rafael Uribarren
Jaime Peon edo Aitzol Arocena

Gizarte ongizatea Esther Iztueta
Saioa Tolosa
Rafael Uribarren
Agurtzane Nuñez edo Aitzol Arocena
Kultura, kirola, gazteria

Mikel Olano Aburuza
Amaia Urkola
Rafael Uribarren
Agurtzane Nuñez edo Aitzol Arocena

Euskara eta hezkuntza Amaia Urkola
Mikel Olano Aburuza
Rafael Uribarren
Agurtzane Nuñez edo Aitzol Arocena
Parekidetasuna (berdintasuna eta kultur aniztasuna) Saioa Tolosa
Aitzol Esnaola
Rafael Uribarren
Agurtzane Nuñez edo Aitzol Arocena