Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2015eko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak  
2 Zeharkako zergak  
3 Tasak eta bestelako sarrerak  
4 Transferentzia arruntak  
5 Ondare sarrerak  
6 Inbersio errealen besterenganaketa  
7 Kapital transferentziak  
8 Finantza aktiboak  
9 Pasibo finantzieroak  
  Guztira  

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak  
2 Gastuak ondasun arruntak eta zerbitzuak  
3 Finantza-gastuak  
4 Transferentzia arruntak  
5 Inbertsio errealak  
6 Kapital transferentziak  
7 Finantza aktiboak  
8 Pasibo finantzieroak  
  Guztira  
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.