Albisteak
Atzealdea

Udalbatzaren ohiko osoko bilkura

Udalbatzaren ohiko osoko bilkura

2023·07·14


Datorren asteartean, uztailaren 18an, Udalbatzaren ohiko osoko bilkura izango da, arratsaldeko 19:00etan, Udaletxeko Bilkura Aretoan.

 

Gai zerrenda:

 

I. EBAZPENAK

1.- Azken bilkurari dagokion akta onesteko proposamena.

2.- Udal larrialdiko harrera-zerbitzua arautzen duen ordenantza behin-behinean onesteko proposamena.

3.- Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa behin-behinean onesteko proposamena.

4.- Kreditu transferentzi bidezko kreditu aldaketaren 2023-KALD-000005-00 zenbakidun espedientea onesteko proposamena.

5.- Kreditu transferentzi bidezko kreditu aldaketaren 2023-KALD-000006-00 zenbakidun espedientea onesteko proposamena.

6.- Kreditu transferentzi bidezko kreditu aldaketaren 2023-KALD-000007-00 zenbakidun espedientea onesteko proposamena.

7.- 2022-2024 urteetarako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketa behin behinean onesteko proposamena.

8.- 2023ko apirilaren 27an egindako ohiko Osoko Bilkuran Udalbatzak hartutako erabakia zuzentzeko proposamena, udal Arkitekto Teknikoak 2023ko ekainaren 1ean egindako zuzenketa-txostenaren arabera, Anoetako A-14 Lasarbe Sektoreko RA-B3 partzelan 40 etxebizitza eta garajeei esleituko zaien behin betiko helbidea onesteko, Construcciones Aburuza, S.L.k eskatuta.

9.- Gipuzkoako Botikarien Elkargoaren eta Anoetako Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzeko proposamena.

10.- Tolosaldeko Mankomunitatearen estatutuen aldaketa onartzeko proposamena.

 

II. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

11.- Alkatetzaren ebazpenen berri ematea

ANTOLAKUNTZA

12.- Kontrol-organoak egindako eragozpenezko txostenen aurka Alkateak emandako ebazpenen berri ematea.

MOZIOAK ETA INTERPELAZIOAK GALDE-ERREGUAK

13.- Galde-erreguak.