Visor de contenido web

Presupuestos

2015ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 47.008,00€
2 Zeharkako zergak 2.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 42.670,00€
4 Transferentzia arruntak 224.218,00€
5 Ondare sarrerak 4.705,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 28.200,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 348.801,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 84.646,56€
2 Gastuak ondasun arruntak eta zerbitzuak 102.210,00€
3 Finantza-gastuak 1.335,0000€
4 Transferentzia arruntak 57.500,00€
5 Inbertsio errealak 58.609,47€
6 Kapital transferentziak 8.000,00€
7 Finantza aktiboak 0€
8 Pasibo finantzieroak 36.500,00€
  Guztira 348.801,00€
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuetos de 2012
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Pesupuestos del 2010
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuestos del 2009
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.