Noticias
Atrás

Zergen ordainketatik salbuesteko eta hobariak eskatzeko epea zabaldu da

Herritarrek zergen salbuespenak eta hobariak eskatzeko epea aste batzuen buruan amaituko da.

13·01·2021


Hainbat Udal zergatan herritarrek izan ditzaketen hobariak eskatzeko aukera zabaldu da eta aste batzuetan luzatuko da, eskaeraren izaeraren arabera. Hobari eta salbuespen eskaerak egiteko hainbat baldintza bete behar dira eta beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Jarraian, hainbat eskaeren zehaztapenak daude irakurgai:

FAMILIA UGARIENTZAKO BONIFIKAZIOAK ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAN

Bonifikazioak:

- 3 seme-alabako familia ugaria: % 50eko bonifikazioa, 35 €ko mugarekin.

- 4 seme-alabako familia ugaria: % 60ko bonifikazioa, 42 €ko mugarekin.

- 5 seme-alabako familia ugaria: % 90eko bonifikazioa, 63 €ko mugarekin.

Eskaera epea:

2021eko martxoaren 1era arte, hori ere barne.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Familia Ugariaren Liburuaren Fotokopia.

- 2020. urteko Ondasun Higiezinen Zergaren Ordainagiria.

- Familiako kideen aitorpena; bertan adieraziko da etxe hori bakarrik dutela jabetzan.

FAMILIA UGARIENTZAKO HOBARIAK TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN

2021eko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zergaren ordainketatik hobarien eskaera epea zabaltzen da.

Eskaera epea:

2021eko otsailaren 15era arte, hori ere barne.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Familia Ugariaren Liburuaren Fotokopia.

- 2020. urteko trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren ordainketaren agiria.

Onura izateko bete beharreko baldintzak:

- Familiako kide ezberdinak bertan erroldatuta egotea

- Familia ugariaren kartila indarrean izatea.

- Udalarekin dituen zerga eta tasa obligazioetan eguneratua egotea.

- Ibilgailuak 14 zaldi fiskal baino gutxiago izan beharko du.

SALBUESPENAK MUGIKORTASUN MURRIZTUA DUTEN PERTSONENTZAKO IBILGAILUETAN

2021eko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zergaren ordainketatik salbuesteko eskaera epea zabaltzen da.

Eskaera epea:

2021eko otsailaren 15era arte, hori ere barne.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1. Ibilgailuak mugikortasun murriztua duten pertsonentzat direnean edo minusbaliatuaren izenean edo horiek bakarrik erabiltzeko matrikulatuta daudenean:

     - Ibilgailuaren zirkulazio baimenaren fotokopia.

     - Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

     - Organo eskudunak emandako minusbaliotasun frogagiria eta, hala badagokio, mugikortasun murriztuarena ere.

     - Ibilgailua minusbaliotasuna duen pertsona ez beste erabiltzekoa dela egiaztatzeko, egoki den zinpeko aitorpena.

     - Ibilgailuak 14 zaldi fiskal baino gutxiago edukitzea.

     - Udalarekin dituen zerga eta tasa obligazioetan eguneratua egotea.

 

2. 100eko 65eko edo handiagoa duen pertsona bat guraso-ahal, tutoretza edo kuratoretza dela-eta ardurapean duten pertsonen izenean matrikulatutako ibilgailuetan:

     - Ibilgailuaren zirkulazio baimenaren fotokopia.

     - Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

     - Organo eskudunak emandako minusbaliotasun frogagiria eta, hala badagokio, mugikortasun murriztuarena ere.

     - Minusbaliotasuna duen pertsonarekin duten harremana egiaztatzen duen agiria.

     - Udalarekin dituen zerga eta tasa obligazioetan eguneratua egotea.

Hurrengo eskaerak:

Aurreko urteetan ordainketatik salbuesteko eskaera egin eta onartua izan zitzaienek ez dute berriro ere eskaera egin beharko eta automatikoki aplikatuko zaie.

Matrikula berriak:

Matrikula berria daukaten ibilgailuentzat BI HILABETEKO epea dago Trafiko Buruzagitzan alta ematen zaienetik hasita, indarrean den ekitaldirako salbuespena eskatzeko.  

 

SALBUESPENAK TRAKTOREAK, ATOIAK, ERDI-ATOIAK ETA MAKINERIA

2021eko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zergaren ordainketatik salbuesteko eskaera epea zabaltzen da.

Eskaera epea:

2021eko otsailaren 15era arte, hori ere barne.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia

- Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

- Nekazaritzako Makineria inskribatzeko Kartilaren fotokopia edo, bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurugiro Departamentuko Nekazaritzako Makineriaren Erroldan alta hartu izanaren frogagiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren izenean luzatua.

- Udalarekiko dituen zerga eta tasa obligazioetan eguneratua egotea.

Hurrengo eskaerak:

Aurreko urteetan ordainketatik salbuesteko eskaera egin eta onartua izan zitzaienek ez dute berriro ere eskaera egin beharko eta automatikoki aplikatuko zaie.

Matrikula berriak:

Matrikula berria daukaten ibilgailuentzat BI HILABETEKO epea dago Trafiko Buruzagitzan alta ematen zaienetik hasita, indarrean den ekitaldirako salbuespena eskatzeko. 

 

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo Anoetako Udaletxeko Bulego Orokorrera.